توانمندی‌های شناختی (مغزی) خود را ارزیابی کنید و ارتقا ببخشید.

هر لحظه که بیدار هستیم، هر کاری که انجام می‌دهیم، از تصمیم‌گیری، مطالعه، خرید، گفت‌وگو دیدن فیلم و ... پیوسته در حال استفاده از منابع شناختی یا به عبارت دیگر استفاده از ذهن خود هستیم، با ارتقا این توانمندی‌ها میتوانیم از سلامت و بهبود کیفیت زندگی خود مطمئن شوید.


ارزیابی شناختی

توانایی های مغزی خود را بسنجید.

 • پردازش بصری

 • نمونه برداری اطلاعات

 • چند وظیفه‌ای

 • ...

توانمند‌سازی شناختی

کیفیت زندگی و کار خود را بهبود ببخشید.

 • چرخش مغزی

 • حافظه مکانی

 • تمرکز توجه

 • ...

کورتکس چگونه کار می کند؟مزیت آزمون های شناختی

 • - دقت بالا در سنجش عملکرد مغز
 • - کوتاه، سریع و جذاب
 • - خروجی های عددی بسیار متنوع از عملکرد مغز
 • - قابلیت ارائه راهکار بعد از انجام آزمون
 • - عدم امکان دستکاری در داده های آزمون
 • - جدید ترین شیوه ارزیابی کارکردهای مغز در دنیا

تمرین‌های ارتقای مهارت های شناختی

مغز انسان یک سیستم پویا و انعطاف پذیر است. مطالعات متعددی نشان داده اند تمرین و تکرار در یک مهارت شناختی با یک برنامه استاندارد و علمی می تواند مهارت های شناختی تضعیف شده را ارتقا دهد. در کورتکس بعد از انجام آزمون های شناختی به صورت هوشمند ۱۰ جلسه تمرین، متناسب با مشکل شما ارائه می گردد.